Oost-Groningen Facebook
Menu

Gemeinde

Pekela - Die Gemeinden in Ost Groningen

Gemeinde Pekela Ost Groningen

Pekela ist bereits seit Tausenden von Jahren ein Ort, wo Menschen sich gerne niederlassen. Abenteuerliche Siedler sahen in dem Torf viele Möglichkeiten um es in ihrer Existenz zur Verfügung zu stellen. Heutzutage entscheiden sich Menschen für Pekela für das charakteristische Klima, wegen des angenehmen Wohngebiets, Landschaft und der guten Ausstattung. Unternehmer entscheiden sich für eine Kombination von Leben und Arbeiten auf den geräumigen und günstigen Parzellen.
Der Transport von Torf ueber Wasser haben den Dörfern und Straßen Fasson gegeben. Die Straßen von Pekela lesen sich wie ein Geschichtsbuch. Da die Funktionen in den Namen beschlossen werden, skizziert sie ein lebendiges Dekor der Pekela als Zentrum des Handels in den Kolonien Torf.


Wie in den umliegenden Gemeinden in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts der Industrie verschwand mussten die Bewohner neue Quellen der Existenz finden. Dieses ging nicht kampflos. Durch die traditionellen Routen der Torf Schiffe wieder her zu stellen, bekam die Gemeinde neue Impulse. Die charakteristischen Brücken des Pekelder diep sind ein Vergnügen für Jeden. Dank des zentralen Betriebssystems können Schiffe von einer guten Anbindung an z.B. Zuidlaardermeer Schiffe oder Deutschland genießen. Die Kanäle von Pekela bilden für die 12.500 Einwohner heute also noch immer das wichtigste Lebenselixier.


Sehenswürdigkeiten

Eine Bootsfahrt auf den Gewässern der Pekela darf nicht fehlen, bei einem Besuch an die Gemeinde. Sie beschleunigen entlang Denkmälern, stattlichen Bauernhöfen und Häusern im Stil der Amsterdamer Schule.
Während der Tour gibt es viele Szenen in der Veenkoloniale Landschaft.
Es gibt auch mehrere Mühlen zu betrachten.

Pekela is al duizenden jaren een plek waar mensen zich willen vestigen. Avontuurlijke kolonisten zagen in het veen volop mogelijkheden om in hun bestaan te voorzien. Tegenwoordig kiezen mensen voor Pekela vanwege het aangename woonklimaat, het karakteristieke landschap en het goede voorzieningenniveau. Ondernemers kiezen voor een combinatie van wonen en werken op ruime en betaalbare kavels.
Het vervoer van turf over water heeft de dorpen en de wegen vormgegeven. Het stratenregister van Pekela leest dan ook als een geschiedenisboek. Doordat de functies in de namen liggen besloten, schetsen ze een levendig decor van Pekela als centrum van de handel in de veenkoloniën.


Net als in omringende gemeenten verdween in de 2e helft van de vorige eeuw de industrie en moesten de inwoners nieuwe bronnen van bestaan zien te vinden. Dit ging niet zonder slag of stoot. Door de traditionele vaarroutes van de turfschepen in ere te herstellen kreeg de gemeente nieuw elan. De karakteristieke ophaalbruggetjes van het Pekelder diep zijn een lust voor het oog voor zowel de walbewoners als de pleziervaarders. Deze kunnen dankzij het centrale bedieningssysteem genieten van de goede vaarverbindingen naar bijvoorbeeld het Zuidlaardermeer of Duitsland. De grachten van Pekela vormen voor de 12.500 inwoners tegenwoordig dus ook weer de belangrijkste levensader.


Bezienswaardigheden

Een vaartocht over de wateren van Pekela mag niet ontbreken bij een bezoek aan de gemeente. U vaart langs monumenten, statige boerderijen en woonhuizen in de stijl van de Amsterdamse School. Tijdens de tocht zijn er volop doorkijkjes op het Veenkoloniale landschap. Ook zijn er diverse molens te bezichtigen.Neueste Fotos Gemeinde Pekela

Talenten show in Oude Pekela Oude Pekela, Pekela
Talenten show in Oude Pekela Oude Pekela, Pekela
Seminar 23 nov 2013 Nieuwe Pekela, Pekela
hapkido-willie Nieuwe Pekela, Pekela
Oude Pekela Oude Pekela, Pekela
Boven Pekela Boven Pekela, Pekela
John Smitbrug Boven Pekela, Pekela
Boven Pekela Boven Pekela, Pekela
Sneeuw Oude Pekela, Pekela
Sneeuw Oude Pekela, Pekela
Sneeuw Oude Pekela, Pekela
Sneeuw Oude Pekela, Pekela
Pekelderdiep Nieuwe Pekela, Pekela
Brug Ommelanderweg Nieuwe Pekela, Pekela
Heeresmeer Nieuwe Pekela, Pekela

Alle Fotos der Gemeinde Gemeinde Pekela (30 totaal)

Selbst beitragen

Jeder kan etwas beitragen an www.oostgrunn.nl und damit Ost Groningen mehr Bekentheid geben. Besucher können regieren , Beurteiligungen schreiben und Erfahrungen teilen. Auch kan jeder auf unsere Umfrage reagieren, Bilder teilen, Ereignisse mitteilen und Sport-berichte schreiben. Machen Sie uns deutlich warum Ost Groningen so eine wunderbare Region ist. Wir fragen die Mitarbeit von allen Einwohnern von Ost Groningen um auf dieser Weise Werbung zu machen für diese wunderschöne Region!

Meer info »

Gratis reclame voor sportclubs en stichtingen

Meer info »

Uw bedrijf hier voor slechts € 65 ex BTW per jaar

Oost-Groningen

Business Partners

Hoogma Webdesign Beerta
Johan Kroon Administratie Scheemda
Hotel-Restaurant Victoria BV Winschoten
Nieboer Koeriers Oude Pekela
Secusoft Security Software Beerta
Caravanservice Gram Wedde
Nauticfan Beerta
Schildersbedrijf Dreijer VOF Beerta
Knal Verhuur & Catering Zuidbroek
Komex Musselkanaal

Oost-Groningen is een prachtige regio want....

we hebben prachtige tuinen en leven met plezier samen,

Zelf toevoegen »